Add: No.8 Jianxing Road, Fengshi, Yanguan Town,
Haining, Zhejiang, China

Tel: +86 573 87777265 87777132

Fax: +86 573 87777265

P.C.: 314405

Mobile Phone: (+86)13806707399กกกก(+86)13906737160
office@hainingkeli.com.cn